HISTÓRIA

STARÁ ĽUBOVŇA PATRÍ MEDZI SLOVENSKÉ KRÁĽOVSKÉ MESTÁ. PRVÁ NEPRIAMA ZMIENKA O TOMTO MALEBNOM MESTEČKU SA ZACHOVALA Z ROKU 1235. STARÁ ĽUBOVŇA LEŽÍ NA HRANICI MEDZI POĽSKOM A SLOVENSKOM A CELÉ STÁROČIA PÔSOBILI NA MESTO VPLYVY Z OBOCH ŠTÁTOV. DLHÝCH 360 ROKOV BOLA STARÁ ĽUBOVŇA SÚČASŤOU ZÁLOHU KRAKOVSKÉMU KRÁĽOVSTVU. VĎAKA TEJTO SKUTOČNOSTI SI ZACHOVALA KULTÚRU A TRADÍCIE Z OBOCH ŠTÁTOV, STALA SA VÝZNAMNÝM CENTROM LEŽIACIM NA KRIŽOVATKÁCH VTEDAJŠÍCH OBCHODNÝCH CIEST.

VÝZNAMNÝM ROKOM PRE STARÚ ĽUBOVŇU BOL ROK 1364, KEDY DOSTALA ŠTATÚT KRÁĽOVSKÉHO MESTA, MESTSKÉ VÝSADY A S TÝM SPOJENÉ AJ VÝČAPNÉ PRÁVO. O TOM, ŽE MESTO DLHÉ STOROČIA PREKVITALO VÝROBOU PÁLENKY NIET POCHÝB. DOKAZUJE TO AJ EXISTENCIA NAJSTARŠIEHO ZACHOVANÉHO LIEHOVARU POD ĽUBOVNIANSKYM HRADOM. MOMENTÁLNE SA V MESTE VYRÁBA VEĽMI KVALITNÁ GORAL VODKA


Vitajte

obsah tejto stránky nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov


Mám viac ako 18 rokov a súhlasím s podmienkami