Technológia

Dokonalý a prísne strážený výrobný proces začína výberom najkvalitnejšej pšenice, z ktorej sa za použitia 7 - kolónovej destilácie vyrobí kvalitný lieh. zušľachťuje sa špeciálnymi karborafinačnými procesmi zaručujúcimi hladkosť a jemnosť vo vzťahu k citlivým zmyslom. V tomto štádiu sa lieh podrobí prísnym analytickým a senzorickým skúškam oprávňujúcim na použitie do finálneho produktu – Goral vodky master.


Rovnako veľká pozornosť sa venuje druhej zložke Goral vodky Master – mimoriadne kvalitnej vode z Tatranských horských prameňov.

video

Vzájomným splynutím týchto elementov a ponechaním dostatku času na ich harmonizáciu, sa vodka podrobuje ostrej 7 - násobnej mikrofiltrácii prírodnými materiálmi ako najdôležitejšej súčasti zušľachťovacieho postupu výroby. úspech produktu spočíva aj v duši a srdci starobylej receptúry. Preto pri senzorickom porovnaní Goral Vodky Master s najkvalitnejšími svetovými vodkami získava Goral vodka Master vždy popredné miesta.


Vitajte

obsah tejto stránky nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov


Mám viac ako 18 rokov a súhlasím s podmienkami