Voda

VODA JE NEVYHNUTNOU SÚČASŤOU GORAL VODKY MASTER. VODA, AKO VIEME JE JEDINEČNÝM FENOMÉNOM – JE MÉDIOM, KTORÉ JE NOSITEĽOM INFORMÁCIÍ O KVALITE PROSTEREDIA, KTORÝM PRECHÁDZA. V NAŠEJ VODE SA ODRÁŽA SILA, ČISTOTA, SVIEŽOSŤ, PRAMENITOSŤ TATRANSKÝCH PRAMEŇOV. GEOLOGICKÉ VÝSKUMY PREZRÁDZAJÚ, ŽE PRETEKÁ KVARTÉRNYMI SEDIMENTAMI ZUBERECKÉHO A BIELOPOTOCKÉHO SÚVRSTVIA. VODA PRECHÁDZA DLHOU CESTOU OD BELIANSKÝCH TATIER AŽ DO ĽUBOVNIANSKEJ KOTLINY, POČAS KTOREJ JE OBOHACOVANÁ O MINERÁLNE ZLOŽENIE A JE FILTROVANÁ CEZ HORNINY, KTORÉ SA DATUJÚ DO ČIAS PALEOGÉNU A KVARTÉRU.

video

VODA, KTORÁ SA POUŽÍVA K RIEDENIU LIEHU MUSÍ VYHOVOVAŤ POŽIADAVKÁM KLADENÝM NA KVALITNÚ PITNÚ VODU, A TO AKO Z HĽADISKA CHUŤOVÉHO, TAK I Z HĽADISKA CHEMICKÉHO A MIKROBIOLOGICKÉHO ZLOŽENIA.

 

“ VODE BOLA DANÁ ČAROVNÁ MOC BYŤ MIAZGOU ŽIVOTA NA ZEMI.“

LEONARDO DA VINCI


Vitajte

obsah tejto stránky nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov


Mám viac ako 18 rokov a súhlasím s podmienkami